Návody

Návody na použitie (na stiahnutie v PDF)


1. Návod na použitie - Vianočné osvetlenie (PDF)

2. Návod na použitie - STAR LASER PROJEKTOR (PDF)

3. Návod na použitie - LED reflektor (PDF)

4. Návod na použitie - DRL denné svietenie (PDF)

5. Návod na použitie - LASEROVÝ PROJEKTOR MUSIC STAR LASER (PDF)


Textové návody na použite


230V žiarovka: 
LED žiarovka, nestmievateľná. Pred samotnou inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie. Počkajte kým sa pôvodná žiarovka ochladí tak, aby bolo možné sa jej dotknúť rukou. Vytočte starú žiarovku.
Skôr než začnete s montážou, skontrolujte, či je pätica na svietidle v poriadku, či nie je poškodená alebo prasknutá. V prípade poškodenia sa nepokúšajte výrobok opraviť sami, reklamujte ho alebo opravu zverte osobe s príslušným oprávnením. Zatočte LED žiarovku a zapnite prívod elektrického prúdu. Upozornenie: Neinštalujte vo vlhkom prostredí do svietidiel bez príslušného krytia!
 

12V žiarovka MR16: 
LED žiarovka, nestmievateľná. Pred výmenou vždy vypnite elektrický prúd a nechajte žiarovku vychladnúť.
Návod na použitie: LED žiarovky nepripájajte na iné napätie ako 12V. Nepoužívajte transformátory určené pre halogénové žiarovky alebo transformátory KANLUX určené na sériové zapojenie 3,2-4V LED žiaroviek. Vhodné sú buď klasické transformátory (jadro s dvomi cievkami), alebo transformátory určené pre LED žiarovky na 12V, napríklad ktorýkoľvek v našej ponuke.
 

LED pásy:
Napájacie napätie 12V DC. Podklad musí byť odmastený, hladký a suchý. Pásik je možné rozdeliť len na označených miestach. Pri ohybe cez hranu podkladovej plochy hrozí poškodenie obvodov LED diód. Pásik nesmie byť deformovaný a nesmú na neho tlačiť okolité predmety. Skladujte pri teplote -40 až + 80 ° C. Pracovná teplota -25 až + 60 ° C. Pri manipulácii vždy odpojte od zdroj napätia.
Inštalácia: LED pásik je napájaný 12V DC. Farby: červená +, čierna alebo modrá -
 

Napájacie zdroje (zásuvkové):

1. Základné parametre
Napájací zdroj je určený ku konverzii striedavého napätia 220V na jednosmerné napätie 12V DC. Je ideálny na napájanie LED žiaroviek alebo LED pásikov. UPOZORNENIE - Nepoužívajte zdroj pre napájanie zariadení vyžadujúcich napájací prúd vyšší ako je menovitý prúd zdroja, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu. Celkový príkon LED žiaroviek alebo LED pásikov nesmie prekročiť maximálny výkon zdroja!

2. Inštalácia
Pred začiatkom inštalácie vždy odpojte napájací zdroj zo siete! Musia sa dodržiavať tieto prevádzkové podmienky: vstupné napätie: 170 až 240 V DC / 50-60 Hz pracovná teplota: -10 ° C až + 45 ° C

3.Poznámky k inštalácii
Zdroj musí byť umiestnený tak, aby bolo zaručené dobré prúdenie vzduchu okolo zdroja. Pokiaľ nie je zaručené dobré chladenie voľne prúdiacim vzduchom, môže dôjsť k prehriatiu zdroja. Neprípustne vysoké pracovné teploty znamenajú výrazné  skrátenie životnosti zdrojov alebo ich možné poškodenie. Nedodržaním pracovných podmienok zaniká záruka na zdroje. Neumiestňujte zdroj do blízkosti TV prijímačov alebo monitorov.


RECYKLÁCIA: Výrobky s týmto symbolom nepatria do komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho recyklujte v súlade so zásadami o ochrane životného prostredia.